?

Log in

Kerro kerro hahmostasi, haluat kuitenkin [entries|friends|calendar]
Kerro kerro hahmostasi, haluat kuitenkin

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Introilua [20 Feb 2006|09:41pm]

zhenoa
Herro dudes, tämä on pitkään viivästynyt introviesti. kerrokerro on siis pieni kömmyyni, koska otukset kelasivat että halutaan kertoa omista hahmoistaan ni kerrotaan sitten rehellisesti.

Tällä viestillä ei ole sen suurempaa funktiota, mutta mietin että lienisiköhän yleisesti viisasta aina community-lockata kaikki omat viestit (klikkaa securityn friendseiksi, niin se kai toimii). Niin että ei tule turhaan ulkopuolisia pällistelemään jne.

Varmaan kirjoitan jotain pientä summaryä omista asioistani lähitulevaisuudessa, toivottavasti joku muukin ^^'.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]